Komex

Teniski Teren - Crna Gora

Lokacija: Crna Gora

Projekat:
Izrada teniskog terena sa DecoTurf podlogom (11 slojeva)
Izrada i postavka ograde od pletene mreže
Osnova: Beton

Reference