Komex

Ravnjaca nazubljena

Alat sa dve strane. Na jednoj nazubljeni deo za sitne reparacije terena. Na drugoj strani ravni deo za razvlačenje šljake.

80cm široka. Isporučuje se sa drvenom drškom.