Komex

Pregradna mreža 38x3m

Pregradne mreže za sportske terene se koriste za razdvajanje terena i za zaštitu publike. Najčešće štite prostor iza golove, tribine i druge delove gde može doći do izbajanja lopte. Dimenzije 38m x 3m zelene boje, debljine 2.6mm , ojačana sa svih strana, donja strana sa olovnom trakom.