Komex

Nakon nanošenja asfaltne ili betonske osnove potrebno je sačekati u proseku 28 dana pre nego što osnova sazri kako bi se moglo pristupiti izradi same podloge.

Kada je reč o samoj podlozi u ponudi su dve varijante: standardna akrilna podloga DecoColor i gumirana DecoTurf podloga.

DecoColor podloga se sastoji od 5 slojeva + sloj linija:

Predsloj (opciono) – ukoliko je u pitanju betonska osnova nanosi se specijalan dvokomponentni prajmer

I i II sloj – Acrylic Resurfacer – premaz od 100% koncentrovanog latexa služi da pripremi asfalt za nanošenje podloge. Popunjava mikroneravnine i daje elastičnost samoj podlozi.

III i IV sloj – DecoColor MP Classic – obojeni akrilni premaz od lateksa pigmentiran u željenim bojama. Daje teksturu podlozi i meša se sa kvarcnim peskom.

V sloj – Deco Color MP Classic – akrilni premaz kao i u prethodna dva sloja samo se nanosi bez kvarcnog peska i koristi se kao završni sloj.

Sloj linija – Nakon nanošenja podloge nanosi se specijalni prajmer i boja za linije sa kvarcnim peskom

DecoTurf podloga se sastoji od maksimalno 11 slojeva + sloj linija:

Predsloj (opciono) – ukoliko je u pitanju betonska osnova nanosi se specijalan dvokomponentni prajmer

I i II sloj – Acrylic Resurfacer – premaz od 100% koncentrovanog latexa služi da pripremi asfalt za nanošenje podloge. Popunjava mikroneravnine i daje elastičnost samoj podlozi.

III, IV, i V sloj – Deco Turf II – premaz sastavljen od krupnog granulata gume koji daje osećaj mekoće na samom terenu.

VI, VII i VIII sloj – DecoBase II – premaz od sitnog granulata gume daje finu mekanu završnicu gumenom sloju.

IX i X sloj – DecoColor MP Classic – obojeni akrilni premaz od lateksa pigmentiran u željenim bojama. Daje teksturu podlozi i meša se sa kvarcnim peskom.

XI sloj – Deco Color MP Classic – akrilni premaz kao i u prethodna dva sloja samo se nanosi bez kvarcnog peska i koristi se kao završni sloj.

Sloj linija – Nakon nanošenja podloge nanosi se specijalni prajmer i boja za linije sa kvarcnim peskom

 

Ukoliko se teren radi “od nule” prosečno vreme izrade terena je oko 45 dana gde je okviran raspored projekta sledeći:

10-14 dana – zemljani radovi, priprema i izrada betonske ili asfaltne osnove

20-28 dana – period sazrevanja podloge (ovo vreme se može iskoristiti za izradu ograde, rasvete i druge opreme)

5-10 dana – obeležavanje terena, nanošenje akrilne podloge, iscrtavanje terena i postavka opreme za terene.

Napomena: Nanošenje akrilne podloge zahteva suvo vreme i temperaturu od barem 15 stepeni

 

 

Lokacija

Ne postoje velika ograničenja kada je reč o lokaciji za teren sa ovom vrstom podloge. Teren se može postaviti u zatvorenom ili otvorenom prostoru. Ne postoje ograničenja kada je reč o klimatskim uslovima, nadmorskoj visini ili blizini vode. Potencijalna ograničenja su uglavnom logistička jer je zbog izrade betonske ili asfaltne osnove potreban pristup mehanizaciji.

Osnova

Preduslov za postavljanje akrilne podloge je čvrsta i ravna osnova u vidu betona ili asfalta.

Osnova mora biti idealno ravna bez udubljenja, neravnina i pukotina. Osnova ne treba da bude previše uglačana niti previše hrapava kako bi
se podloga što bolje primila.

Ukoliko je u pitanju spoljni teren, osnova trreba da ima pad do 1% u jednom pravcu kako bi voda mogla da otiče u pravcu drenažnog sistema.

To je i jedan od razloga zašto podloga mora biti ravna kako se ne bi skupljali
džepovi vode.

Ukoliko pak postoje udubljenja postoje specijalni materijali pomoću kojih možemo te neravnine zakrpiti ali one mogu znatno povećati trošak celog projekta.

Kada je reč o izboru adekvatne osnove, ukoliko postoje logistički i investicioni uslovi preporuka je da osnova bude asfaltna jer je dugoročno postojanija.

Untitled design (22)-min

Drenaža

Ukoliko se teren nalazi napolju potrebno je postaviti drenažni sistem. Drenaža se najčešće rešava tako što se nagib terena usmeri u jednom pravcu gde se nalazi drenažni kanal ili prirodna drenaža ukoliko postoji dovoljno velika površina zemlje oko terena.