Teniski Klub Petrovac Crna Gora

Izrada dva terena sa DecoColor podlogom sa 5 slojeva.
Opremanje teniskih terena sa mrežom, stubovima, klupama, pregradnim mrežama.
Izrada drenažnog sistema i ulaznih kapija.