Teniska Akademija NOVAK

Izrada tri teniska terena sa DecoTurf podlogom od 11 slojeva.
Opremanje teniskih terena sa mrežom, stubovima, pregradnim mrežama.
Izrada jednog multifunkcionalnog sportskog terena.