Privatni teren – Beograd

Izrada multifunkcionalnog terena sa DecoColor podlogom (5 slojeva).
Izrada ograde.